Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đọc điếu văn lễ viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu | VTC1

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đọc điếu văn lễ viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu | VTC1

VTC1 | Ngày 14/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo hình thức quốc tang. Tại lễ tang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đọc điếu văn bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đọc điếu văn lễ viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu | VTC1 backup