Siêu trí tuệ: Phần thi huyền thoại của Vương Dục Hoành

Siêu trí tuệ: Phần thi huyền thoại của Vương Dục Hoành

Đây là phần thi thăng cấp "Vi quan biện thủy" của Vương Dục Hoành trong Siêu trí tuệ mùa 2. Cũng từ đó mà biệt danh "Thủy ca" xuất hiện.
Siêu trí tuệ: Phần thi huyền thoại của Vương Dục Hoành backup