എ.എ.പി , ഇടതുപക്ഷം, വിജയ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കാൻ കമൽ ! | Express Kerala

എ.എ.പി , ഇടതുപക്ഷം, വിജയ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കാൻ കമൽ ! | Express Kerala

തമിഴകത്ത് ഭരണം പിടിക്കാൻ തന്ത്രം മാറ്റി നടൻ കമൽഹാസൻ, ഇടതുപക്ഷത്തെയും എ.എ.പിയെയും ഒപ്പം നിർത്തി നടൻ വിജയ് യുടെ പിന്തുണയും തേടാൻ നീക്കം . . . subscribe for Special news : https://www.youtube.com/channel/UCeaoUkvtVsJWbYcn0-RE7jA/featured?view_as=subscriber#kamalhaasanagainstrajinikanth #bjprajinikanthalliance #kamalhaasansupportaap #aapwindelhi #cpm #pinarayivijayan #actorvijay #masteraudiolaunch #keralanews #malayalamnews #latestnews #nationalnews #specialnews #breakingnews #viralnews #politicalnews #entertainmentnews
Website     http://www.expresskerala.com/
Facebook  https://www.facebook.com/ExpressKerala
Twitter       https://twitter.com/newexpress2017
എ.എ.പി , ഇടതുപക്ഷം, വിജയ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കാൻ കമൽ ! | Express Kerala backup