Siêu trí tuệ (Vương Phong vs Alex Mullen): Đỉnh cao trí nhớ_1

Siêu trí tuệ (Vương Phong vs Alex Mullen): Đỉnh cao trí nhớ_1

Xem phần 2 ở đây: ^^
https://youtu.be/DUSiqcHh54I

Alex Mullen, Vương Phong, Siêu trí tuệ, 2017
Siêu trí tuệ (Vương Phong vs Alex Mullen): Đỉnh cao trí nhớ_1 backup