Mới nhất 7/5/20 | Thuyết giảng cho VONG LINH - nghe mà rợn cả người pháp sư Thích Giác Hạnh tâm linh

Mới nhất 7/5/20 | Thuyết giảng cho VONG LINH - nghe mà rợn cả người pháp sư Thích Giác Hạnh tâm linh

#phatphap #giacngo #subuuchanh #thichthienthuan

✔ Giác Ngộ là kênh Youtube Phật giáo chuyên đăng tải các bài pháp thoại của chư Tôn Đức Tăng Ni do công ty Pháp Ấn thực hiện và được sự cho phép từ chư vị giảng sư. Mọi lí do về bản quyền vui lòng liên hệ E-mail: [email protected]
✔ Kênh Giác Ngộ được quản lý bởi Công ty truyền thông Pháp Ấn - Mọi chi tiết xin liên hệ: 0949 661 959 (Tâm Tuấn)
✔ Fanpage
► Giác Ngộ : http://bit.ly/fbgiacngo
► Sư Bửu Chánh : http://bit.ly/subuuchanh
► Thích Thiện Thuận : http://bit.ly/fbthichthienthuan
-------------------------------------------
Mới nhất 7/5/20 | Thuyết giảng cho VONG LINH - nghe mà rợn cả người pháp sư Thích Giác Hạnh tâm linh backup